MTTTA13 Empiirinen projekti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toteuttaa tilastollisen tutkimuksen kaikki eri vaiheet. Opiskelija oppii hankkimaan hyvän tutkimusaineiston ja ratkaisemaan siitä rajaamiaan tutkimusongelmia tilastollisin tutkimusmenetelmin käyttäen hyväksi tilastotieteen perusopintojaksoilla saamiaan tietoja. Opinnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa keskeisimpien tilastollisten menetelmien oikeaoppisen käytön empiirisessä tilastollisessa tutkimuksessa ja osaavansa ymmärrettävästi raportoida tutkimustuloksia.

Yleiskuvaus

Opintojakson suorituksia voi tehdä koko lukuvuoden ajan sopimalla siitä opettajan kanssa. Tarkemmat suoritusohjeet kootaan opintojakson kotisivulle.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

1.2.klo 10 -24.2.2019

Opettajat

Jyrki Ollikainen, Vastaava opettaja
Jyrki.Ollikainen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

3.9.2018 – 31.5.2019

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijat

Jakson suoritusohjeet julkaistaan kurssin kotisivulla. Ei aloitusluentoa. 

Avoimen yliopiston opiskelijat

Opintojakso suoritetaan harjoitustyöllä, jonka suoritusohjeet löydät kurssin kotisivulta.

Info 14.3.2019 klo 16-17, Pinni B0020, Kanslerinrinne 1 (osallistuminen ei ole pakollista).

Harjoitustyön palautuspäivä: 6.5.2019  opiskelijoilla, jotka hakevat väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi, muilla avoimen yliopiston opiskelijoilla 7.6.2019

Yhteys- ja lisätiedot

Harjoitustyön ohjaus ja arviointi: Jyrki Ollikainen, jyrki.ollikainen(at)uta.fi