MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt. Hän ymmärtää, mitä ovat diskreetti ja jatkuva satunnaismuuttuja. Lisäksi opiskelija tuntee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujan odotusarvon perusominaisuudet ja osaa laskea odotusarvon avulla satunnaismuuttujan jakaumaa luonnehtivia tunnuslukuja. Opiskelija tuntee suurten lukujen lain.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Virtanen, Vastaava opettaja
Ari.Virtanen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2018 – 19.10.2018
Luento-opetus
tiistain luennot
Ti 4.9.2018 klo 14-16, LS D10B, päätalo
Ti 11.9.2018 klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 18.9.2018 klo 14-16, LS A4, päätalo
Ti 25.9.2018 klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
Ti 2.10.2018 klo 14-16, LS A3, päätalo
Ti 9.10.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
perjantain luennot
Pe 7.9.2018 klo 14-16, Paavo Koli -sali, Pinni A
Pe 14.9.2018 - 12.10.2018 viikoittain klo 12-14, B1096, Pinni B
loppukoe
Pe 19.10.2018 klo 12-15, LS D10a, päätalo
Harjoitukset
Tietokoneharjoitukset
To 6.9.2018 klo 12-14, ML53, Virta
To 6.9.2018 klo 14-16, ML40, Pinni B
To 6.9.2018 klo 16-18, ML40, Pinni B
To 6.9.2018 klo 18-20, ML40, Pinni B
Pienryhmäopetus
Ryhmä 1
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 16-18, LS B0016, Pinni B
Ryhmä 2
To 13.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 12-14, LS B0016, Pinni B
Ryhmä 3
To 13.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 14-16, LS B0016, Pinni B
Ryhmä 4
To 13.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 12-14, LS B1083, Pinni B
(Ryhmä 5 peruttu/ yhdistettiin ryhmän 3 kanssa.)

Arviointi

Numerolla 1-5.