MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sovelluksissa tarvittavan matriisien, determinanttien ja euklidisen avaruuden vektoreiden peruslaskutekniikan sekä osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä (sekä käsin että jollakin symbolisella ohjelmistolla). Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä niin, että hän kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan. Hän osaa hahmottaa alkeellisten lineaarialgebrallisten struktuurien algebrallisia ominaisuuksia sekä havaita niissä samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Opiskelija ei vielä tällä opintojaksolla opiskele abstraktia ajattelua sen varsinaisessa merkityksessä mutta saa valmiuksia sen omaksumiseen konkreettisten rakenteiden kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssi-ilmoittautuminen NettiOpsussa. Harjoitusryhmän valinta tehdään opintojakson kotisivuilla.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Virtanen, Vastaava opettaja
Ari.Virtanen[ät]uta.fi
Manu Harsu, Opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

8.1.2019 – 1.3.2019
Luento-opetus
Ti 8.1.2019 - 26.2.2019 viikoittain klo 14-16, LS B1096, Pinni B
Poikkeukset:
15.1.2019 klo 14 –16 , LS B1097, Pinni B
Ke 9.1.2019 - 27.2.2019 viikoittain klo 12-14, LS D11, päätalo
Loppukoe
To 28.2.2019 klo 17-20, LS A1, päätalo
Harjoitukset
Ma 14.1.2019 - 25.2.2019 viikoittain klo 12-14, LS B0020, Pinni B
Ma 14.1.2019 - 25.2.2019 viikoittain klo 15-17, LS A4, päätalo
Ma 28.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 15-17, LS B4125, Pinni B
Pe 11.1.2019 - 15.2.2019 viikoittain klo 12-14, LS B0020, Pinni B

Arviointi

Numerolla 1-5.