TIEY4 Tietotekniikkataidot (kevät) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija tuntee yliopiston tietoteknisen ympäristön, osaa toimia mikroluokissa ja osaa käyttää yliopiston tarjoamia tietoteknisiä palveluita
- opiskelija saattaa tietotekniset käytännön taitonsa ajan tasalle niin, että pystyy jatkossa hyödyntämään perusohjelmistoja tehokkaasti ja monipuolisesti
- opiskelijalla on valmiudet ylläpitää tietoteknisiä valmiuksiaan omatoimisesti

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.3.2019 – 27.5.2019
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 6.3.2019 klo 12-14, Päätalo ls A1
Luennot
Ke 13.3.2019 - 24.4.2019 viikoittain klo 12-14, Virta ls 109
Harjoitukset

Arviointiperusteet

(luennot, harjoitukset, harjoitusten ja vertaisarviointien palautus)

Lisätiedot

Starttiluennolle osallistuminen on pakollista.