MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet, iltaryhmä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksinkertaisia todennäköisyyslaskuja sekä kombinatoriikan alkeet. Hän ymmärtää satunnaismuuttujan ja sen jakauman. Hän pystyy yksinkertaisissa tilanteissa määrittämään satunnaismuuttujan jakauman. Hän tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet. Opiskelija tuntee binomijakauman ja normaalijakauman ja osaa laskea näihin liittyviä todennäköisyyksiä. Opiskelija ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen, otossuureen jakauman sekä otossuureiden käytön tilastollisessa päättelyssä.

Opiskelija ymmärtää estimoinnin ja hypoteesien testaukseen liittyvän teorian opintojaksolla esitetyssä laajuudessa. Hän tunnistaa erilaiset estimointitilanteet, osaa valita tilanteeseen soveltuvan luottamusvälin sekä käyttää sitä tilastollisessa päättelyssä. Hän ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollisen testauksen annetussa empiirisessä tilanteessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

21.11. klo 10 - 16.12.2018
Edeltävät opinnot: MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi

Opettajat

Heidi Pukkila, Opettaja
Heidi.Pukkila[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 25.2.2019
Luento-opetus
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 16.30-19.45, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Harjoitukset
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
Ma 25.2.2019 klo 17.00-18.30, Pinni B4113, Kanslerinrinne 1
TENTTI
To 28.2.2019 klo 17.00-20.00, Päätalo, LS A1, Kalevantie 4, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen
Pe 8.3.2019 klo 10-14, Päätalo, luentosali D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan poikkeuksellisesti viimeistään 2 päivää ennen tenttiä (eli viimeistään 6.3.) NettiRekan kautta osoitteessa: http/www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa.
Pe 5.4.2019 klo 10-14, Päätalo, luentosali D10ab, Kalevantie 4, uusintatentti, Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteessa: http/www.uta.fi/opiskelu/nettirekka. Tampereen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsussa

Lisätiedot

Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoiden kiintiö on 30, tutkinto-opiskelijoiden kiintiö 10.

Tutkinto-opiskelijat: Huomaattehan, että opintojakso toteutetaan tämän kurssin lisäksi päiväopetuksena periodissa II

Kurssi on yhdistetty opinto-oppaan 2012-2015 kursseista MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 ja MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2.

Mikäli olet suorittanut molemmat vanhat kurssit tai pelkän MTTTP3:n, et voi saada MTTTP5:sta opintopisteitä. Mikäli olet suorittanut vain MTTTP2:n, voit suorittaa MTTTP5:n.