TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää vaihtoehtoisia tapoja edetä tietojärjestelmän suunnittelussa
- tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia tietojärjestelmän suunnitteluprosessissa
- tietää ohjelmiston tuotteistuksen asettamia vaatimuksia
- osaa tehdä ohjelmiston testaussuunnitelman
- osaa alkeita projektin työn ja ajankäytön hallinnasta
- osaa esittää omat ratkaisunsa käyttäen tunnettuja menetelmiä (mm. UML-kaavioita) ja perustella tekemänsä valinnat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
Tarja.Tiainen[ät]uta.fi
Pekka Mäkiaho, Opettaja
Pekka.Makiaho[ät]uta.fi

Opetus

6.9.2018 – 19.10.2018
Luento-opetus
To 6.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 14-16, PinniA, ls A1081, Huom! Ei luentoa torstaina 13.9.2018.
Harjoitukset
Ti 25.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni, B1083
Ti 25.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni, B1083
Ti 25.9.2018 - 16.10.2018 viikoittain klo 16-18, Pinni, B1083
Ke 26.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 14-16, Linna ls K110

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi suoritetaan osasuoritusten kautta:

  • viikkkoharjoitukset (tehtävien teko ennen harjoitusta ja aktiivinen osallistuminen harjoitusryhmiin)
  • Moodle-tehtävät
  • UML-harjoitustyö
  • Testaussuunnitelma

Osasuoritukset on tehtävä kurssilla ilmoitettuna aikana (sijoittuu I periodille).

Arvosanaan 5 on kerättävä pisteitä kaikilta osa-alueilta

Kurssin läpipääsyyn vaaditaan UML-harjoitustyö ja pisteitä joltain muulta osa-alueelta.