TIEY2 Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden historian perusteita
- osaa nimetä tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita,
- osaa hahmottaa tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuden ja tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden osa-alueiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa sijoittaa tutkinto-ohjelman opintojaksot tietojenkäsittelytieteiden kokonaisuuteen
- osaa yhdistää tietojenkäsittelytieteiden keskeiset ideat tutkinto-ohjelman opintojaksoihin
- osaa tunnistaa tietojenkäsittelytieteiden sovelluksiin ja tietojenkäsittelyalan työtehtäviin liittyviä eettisiä ongelmia
- osaa lukea ajankohtaisia tietojenkäsittelytieteen tutkimukseen perustuvia englanninkielisiä artikkeleita

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Junkkari, Vastaava opettaja
Marko.Junkkari[ät]uta.fi
Saila Ovaska, Opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2018 – 17.10.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Pe 7.9.2018 klo 10-12, Päätalo lsA1
Pe 14.9.2018 - 5.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls D10b
Pe 12.10.2018 - 19.10.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100