LUOYY003 Orientoivat opinnot - Alkuorientaatio 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/LUO
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yliopisto-opiskelun periaatteet ja on tutustunut Tampereen yliopistoon ja luonnontieteiden tiedekuntaan opiskeluympäristönä. Opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tutkintojen rakenteen ja vaatimukset, sekä koulutuksen tavoitteet ja opiskelumahdollisuudet. Opiskelija osaa hankkia opintoihin liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä opintojen suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

Opiskelija tuntee vastuunsa ja velvollisuutensa opiskelijana ja on tutustunut hyvään tieteelliseen käytäntöön.

Opiskelija hallitsee myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet ja oman alansa edellyttämät tiedonhankinnan perustaidot sekä osaa hyödyntää taitojaan opinnoissa.

Opettajat

LUO tiedekunta ja MTT + TIE tutkinto-ohjelma, Vastaava opettaja

Opetus

27.8.2018 –
Luento-opetus
Orientoivat 1: Tiedekunnan orientoivat opinnot
Ma 27.8.2018 klo 9.15-11, Päätalo ls A1
Orientoivat 1: Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tilaisuudet
Ti 28.8.2018 klo 12-16, Pinni A1081
Ke 29.8.2018 klo 10.15-12, Päätalo ls A1
Orientoivat 1: Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman tilaisuudet
Ti 28.8.2018 klo 12-15, Päätalo ls A1
Ke 29.8.2018 klo 9-10, Päätalo ls A1
To 30.8.2018, Mikroluokassa, tapaamiset oman HOPS-opettajan kanssa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Alkuorientaation materiaalit kootaan

  • kurssin kotisivulle moodleen (Orientoivat 1: luonnontieteiden tdk ja tutkinto-ohjelmat) ja
  • opiskelun oppaaseen (Orientoivat 2-4 yliopiston yhteiset).