TIEA1 Käyttöliittymien perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee graafisten käyttöliittymien peruskontrollit, ikkunointiratkaisut ja vuorovaikutustavat ja osaa analysoida niiden käytettävyyttä esimerkkitilanteissa
- osaa suunnitella sujuvaan keskusteluun ja käyttäjän avustamiseen tarvittavaa toiminnallisuutta hiiren käyttöön tai kosketukseen perustuvissa käyttöliittymissä
- tuntee ja osaa käyttää apunaan järjestelmäkohtaisia käyttöliittymätyylioppaita sekä yleisiä suunnittelumalleja
- tunnistaa nykypäivän ja tulevaisuuden teknologioihin eri käyttötilanteissa liittyviä kehittämisen haasteita ja käytettävyyskysymyksiä
- tuntee graafisten käyttöliittymien historiaa

Yleiskuvaus

Kurssin tarkemmat tiedot Moodlessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Mikäli kurssille ilmoittautuu määräaikana edeltävät opinnot (TIEP2 tai vastaavat tiedot) suorittaneita enemmän kuin kurssille mahtuu, etusijalla ovat ne opiskelijat, joille opintojakso on opinto-oikeutensa mukaan pakollinen.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 26.5.2019
Luento-opetus 26 tuntia
Aloitusluento
Ma 7.1.2019 klo 14-16, Linna, Väinö Linna -sali
Ke 9.1.2019 klo 10-12, Virta ls 109
Ma 14.1.2019 klo 14-16, Linna, ls K103
Ke 16.1.2019 klo 10-12, PInni, Paavo Koli -sali
Ke 23.1.2019 - 30.1.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni, Paavo Koli -sali
Ke 6.2.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Ke 20.2.2019 klo 10-12, Pinni, Paavo Koli -sali
Ke 6.3.2019 - 20.3.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Ke 3.4.2019 klo 10-12, PInni B1097
Lopputentti
Ke 10.4.2019 klo 9-12, Päätalo ls A1
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Viikkoharjoitukset, ryhmä 1
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 8-10, Pinni B1083
Viikkoharjoitukset, ryhmä 2
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 10-12, PInni B1083
Viikkoharjoitukset, ryhmä 3
To 10.1.2019 - 21.2.2019 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Viikkoharjoitukset, ryhmä 4
Pe 11.1.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
Viikkoharjoitukset, ryhmä 5
Pe 11.1.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 12-14, Pinni B1083