TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyden suunnittelun onnistumiselle
- tuntee perusteita ihmisen aisteista, kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta
- tuntee syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn
- tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa
- osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille NettiOpsussa ja harjoitusryhmään kurssin kotisivun ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
Saila.Ovaska[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 17.12.2018
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 22.10.2018 - 3.12.2018 viikoittain klo 14-17, Päätalo ls A1
Ke 24.10.2018 - 31.10.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls A1
Tentti
Ma 10.12.2018 klo 14-17, Päätalo ls A1
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Ke 24.10.2018 - 28.11.2018 viikoittain klo 16-18, Pinni B1083
To 25.10.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 8-10, Pinni B1083
To 25.10.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
To 25.10.2018 - 29.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Pe 26.10.2018 - 30.11.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
Pe 26.10.2018 - 30.11.2018 viikoittain klo 12-14, Pinni B1083