KKRUKTK Liike-elämän ruotsia I / näyttökoe (AHOT) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Ks. opintojaksokuvaus.

Yleiskuvaus

AHOT-menettely toteutetaan näyttökokeena, johon haetaan alla olevien ohjeiden mukaan. Voit osallistua AHOT-menettelyyn, jos sinulla on tutkintoon vaadittava ruotsin kielen viestintä- ja kielitaito, jonka olet hankkinut esimerkiksi toimiessasi ruotsin kielellä omalla alallasi.

Näyttökokeessa sinun täytyy osoittaa, että hallitset kurssin osaamistavoitteet. Näyttökokeen taitotaso on B1–B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Tutustu oman tutkinto-ohjelmasi opintojakson osaamistavoitteisiin ja sisältöön Kielikeskuksen opinto-oppaassa sekä eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon.

Näyttökokeessa testataan sekä kirjallista että suullista taitoa, ja vain toisen taidon osoittaminen ei ole mahdollista, sillä molemmat taidot täytyy osoittaa hyväksytysti samalla kertaa. AHOT-menettelyyn voi osallistua vain kerran ja siihen haetaan seuraavasti:

Kirjoita hakemusteksti alla olevien ohjeiden mukaisesti ja liitä tekstiin mahdolliset opiskelu- ja työtodistukset, jotka osoittavat viestintä- ja kielitaidon karttumisen. Lähetä teksti liitteineen sähköpostitse tiedekuntasi ruotsin kielen vastuuopettajalle Karita Katolle viimeistään 9.11.2018. Tämän jälkeen lähetettyjä tekstejä ei hyväksytä mukaan AHOT-menettelyyn. Vastuuopettaja lähettää sinulle tiedon hakemustekstisi hyväksymisestä tai hylkäämisestä viimeistään 19.11.2018.

Kerro tiedekuntasi ruotsin kielen vastuuopettajalle ruotsiksi, missä yhteyksissä olet hankkinut ne oman alasi tiedot ja taidot, joita kuvataan kurssin osaamistavoitteissa. Tekstin pituus on 100-150 sanaa. Otsikoi teksti.

Jos hakemustekstisi hyväksytään, etenet kirjalliseen näyttökokeeseen. Tehtävänannot ovat suomeksi. Kokeessa saa käyttää sähköisiä apuvälineitä kuten sanakirjoja. Vastuuopettaja lähettää tiedot kokeen tarkasta ajasta ja paikasta hakemustekstin hyväksymisen yhteydessä.

Jos kirjallinen näyttökoe hyväksytään, jatkat suulliseen näyttökokeeseen, jonka aika ilmoitetaan erikseen. Suullinen näyttökoe on 3-4 henkilön välillä käytävä 15-20 minuutin asiantuntijakeskustelu.

Opettajat

Karita Katto, Vastaava opettaja
Karita.Katto[ät]uta.fi

Opetus

Kirjatentti 3 tuntia
Ryhmätyöskentely 2 tuntia