KKSUPRO Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus (3. periodi) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Piia.Jokiranta[ät]uta.fi
Riikka Järvelä, Vastaava opettaja
Riikka.Jarvela[ät]uta.fi
Eeva Kaarne, Vastaava opettaja
Eeva.Kaarne[ät]uta.fi
Anna Kuitunen, Vastaava opettaja
Anna.Kuitunen[ät]uta.fi
Pauliina Perttuli, Vastaava opettaja
Pauliina.Perttuli[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 22.2.2019
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1/Perttuli
Ma 7.1.2019 - 21.1.2019 viikoittain klo 9.15-15.00, Päätalo E222
Ma 4.2.2019 klo 9.15-15.00, Päätalo E222
Ryhmä 2/Kaarne
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 9.00-12.00, Päätalo A05
Ryhmä 3/Kuitunen
Ke 9.1.2019 - 13.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo E350
Ryhmä 4/Kaarne
Pe 11.1.2019 klo 12-18, Päätalo A06
Pe 25.1.2019 klo 12-18, Päätalo A06
Pe 1.2.2019 klo 12-18, Päätalo A06
Pe 22.2.2019 klo 12-18, Päätalo A06
Ryhmä 5/Jokiranta
Ma 14.1.2019 - 11.2.2019 viikoittain klo 10-17, Päätalo A06
Poikkeukset:
28.1.2019 , Ei opetusta
Ryhmä 6/Järvelä
Ke 16.1.2019 - 20.2.2019 viikoittain klo 12.15-15.45, Päätalo E301
Itsenäinen työskentely 28 tuntia

Lisätiedot

Huom! Opettajiksi aikoville sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on tarjolla omia ryhmiä, jotka löytyvät opetusohjelmasta koodeilla KKSUOPE ja KKSUSOTE. Myös KTM-opiskelijoille on tarjolla omia ryhmiä.