KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä (3. periodi) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Piia.Jokiranta[ät]uta.fi
Anna Kuitunen, Vastaava opettaja
Anna.Kuitunen[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 22.2.2019
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1 / Kuitunen (ensijsijaisesti LUOK-opiskelijoille)
Ma 7.1.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo A05
Ryhmä 2 / Kuitunen (ensisijaisesti VARH-opiskelijoille)
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo A06
Ryhmä 3 / Jokiranta (ensisjaisesti LUOK-opiskelijoille)
Ti 8.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12-16, Päätalo C5
Ryhmä 4 / Jokiranta (ensisijaisesti VARH-opiskelijoille)
Pe 11.1.2019 - 22.2.2019 viikoittain klo 9-13, Päätalo A05
Itsenäinen työskentely 28 tuntia