KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä (2. periodi) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Piia.Jokiranta[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2018 – 30.11.2018
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 4 / kaikille kasvatustehtäviin aikoville / PERUTTU
Pe 26.10.2018 - 30.11.2018 viikoittain klo 9-13.00, Päätalo E301
Poikkeukset:
16.11.2018 klo 9 –13.00 , Virta ls 112
Itsenäinen työskentely 28 tuntia