KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen / avoin yliopisto-opetus 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmään valitaan kahdeksan TaY:n tutkinto-opiskelijaa. Kurssi on heille maksuton. Valintakriteeri: Opintopisteet yhteensä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ryhmään valitaan 12 avoimen yliopiston opiskelijaa. Valintakriteeri: ilmoittautumisjärjestys ja vaadittavat edeltävät opinnot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen alla olevasta linkistä.

Opettajat

Katja Laivo-Laakso, Vastaava opettaja
Katja.Laivo-Laakso[ät]uta.fi

Opetus

1.2.2019 – 26.4.2019
Pienryhmäopetus 39 tuntia Verkossa
Ryhmä 1 (verkkokurssi) / avoin yliopisto
Pe 1.2.2019 - 26.4.2019 viikoittain, opetus kokonaan verkossa
Itsenäinen työskentely 41 tuntia

Lisätiedot

Kokonaan verkossa suoritettava kurssi. Huom! Kurssialueelle on kirjauduttava pe 25.1.- to 31.1.2019 aikana. Kirjautumisviikon tehtävät ilmoitetaan kurssille valituille opiskelijoille sähköpostitse tammikuussa 2019 tutkinto-opiskelijoiden kurssille valinnan jälkeen. Kurssin opetus alkaa pe 1.2.2019.

Avoimen yliopiston opiskelijat: Pakolliset edeltävät opinnot Tieteellisen kirjoittamisen kurssille osallistumiselle: jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op sekä aineopintoja vähintään 5 op jo suoritettuna. Toimita opintosuoritusote, jos perus-/tai aineopinnot suoritettu muualla kuin TaY:ssa.