KKSUYHT Tieteellinen kirjoittaminen / avoin yliopisto-opetus 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa

- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmään valitaan kahdeksan TaY:n tutkinto-opiskelijaa. Kurssi on heille maksuton. Valintakriteeri: Opintopisteet yhteensä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ryhmään valitaan 12 avoimen yliopiston opiskelijaa. Valintakriteeri: ilmoittautumisjärjestys ja vaadittavat edeltävät opinnot. Lisätiedot ja ilmoittautuminen alla olevasta linkistä.

Opettajat

Hanna-Riikka Hodges, Vastaava opettaja
Hanna-Riikka.Hodges[ät]uta.fi

Opetus

1.10.2018 – 14.12.2018
Pienryhmäopetus 39 tuntia Verkossa
Ryhmä 1 (verkkokurssi) / avoin yliopisto
Itsenäinen työskentely 41 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Kokonaan verkossa suoritettava kurssi. Huom! Kurssialueelle on kirjauduttava 24.- 30.9.2018 aikana. Kirjautumisviikon tehtävät ilmoitetaan kurssille valituille opiskelijoille sähköpostitse to 20.9.18. Kurssin opetus alkaa 1.10.2018.

Avoimen yliopiston opiskelijat: Pakolliset edeltävät opinnot Tieteellisen kirjoittamisen kurssille osallistumiselle: jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op sekä aineopintoja vähintään 5 op jo suoritettuna. Toimita opintosuoritusote, jos perus-/tai aineopinnot suoritettu muualla kuin TaY:ssa.