KKSUVAL3 Tiimi toimii - puheviestinnän syventävä kurssi (1.-2.periodi) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen ja toimivien vuorovaikutussuhteiden merkityksen työelämässä
- tuntee ja osaa käyttää erilaisia tapoja, joilla suunnitella ja organisoida ryhmän toimintaa ja vuorovaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla
- osaa analysoida ja kehittää omaa ja ryhmän vuorovaikutusosaamista

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Piia.Jokiranta[ät]uta.fi
Anna Kuitunen, Vastaava opettaja
Anna.Kuitunen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2018 – 9.11.2018
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1 / Jokiranta
Ke 19.9.2018 - 21.11.2018 viikoittain klo 12-15, Päätalo A05, Ei opetusta viikolla 42, ei opetusta 14.11.
Poikkeukset:
21.11.2018 klo 12 –15 , Päätalo E350
Ryhmä 2 / Kuitunen
Pe 7.9.2018 - 9.11.2018 viikoittain klo 10-13, Päätalo A05
Poikkeukset:
5.10.2018 klo 10 –13 , PinniB4117
2.11.2018 klo 10 –13 , PinniB4117
Itsenäinen työskentely 28 tuntia