KKSUOPE Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus opetus- ja kasvatustyössä (1. periodi) 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan viestijänä sekä osaa arvioida vuorovaikutusosaamistaan ja kehittää sitä
- osaa valmistautua tarkoituksenmukaisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin eli esimerkiksi jäsentää, havainnollistaa, kohdentaa ja argumentoida viestinsä eri konteksteissa
- osaa arvioida ja analysoida vuorovaikutusta
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä hyödyntää saamaansa palautetta
- ymmärtää vuorovaikutusosaamisen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksen opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Piia Jokiranta, Vastaava opettaja
Piia.Jokiranta[ät]uta.fi
Anna Kuitunen, Vastaava opettaja
Anna.Kuitunen[ät]uta.fi
Johanna Järvelin-Suomela, Vastaava opettaja
Johanna.Jarvelin-Suomela[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2018 – 9.10.2018
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1 / Jokiranta (ensijsijaisesti LUOK-opiskelijoille)
Ti 11.9.2018 - 23.10.2018 viikoittain klo 12-16.00, Päätalo E301, Ei opetusta viikolla 42
Ryhmä 2 / Kuitunen (ensisijaisesti LUOK-opiskelijoille)
Ma 3.9.2018 klo 9-13, Päätalo A06
Ma 10.9.2018, ei kontaktiopetusta
Ma 17.9.2018 klo 9-13, Päätalo A06
Ma 24.9.2018 klo 9-16, Päätalo ls C5
Ma 1.10.2018 klo 9-13, Päätalo E350
Ma 8.10.2018 klo 9-13, Päätalo E350
Ryhmä 3 / Järvelin-Suomela (ensijaisesti VARH-opiskelijoille)
Ti 4.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 12-16, Päätalo C5
Itsenäinen työskentely 28 tuntia