x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKSUYTK Tieteellinen kirjoittaminen / COMS (puheviestinnän opiskelijoille) 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli/LANCE
Kielikeskus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
- soveltaa tieteellisen kirjoittamisen konventioita ja kehittää akateemisia tekstitaitojaan
- argumentoida tarkoituksenmukaisesti ja käyttää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa omassa tekstissään
- antaa ja käyttää hyväkseen palautetta
- arvioida tekstiä tietyn tekstilajin edustajana
- laatia yleistajuista tekstiä tieteellisen tekstin pohjalta
- soveltaa kielenkäytön normeja ja viimeistellä tekstinsä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Lehtonen, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2018 – 12.12.2018
Pienryhmäopetus 39 tuntia
Ryhmä 1/Lehtonen
Ke 12.9.2018 - 12.12.2018 viikoittain klo 16-18, PinniB 4117
Poikkeukset:
17.10.2018 , ei kontaktiopetusta
24.10.2018 , ei kontaktiopetusta
31.10.2018 , ei kontaktiopetusta
7.11.2018 klo 16 –19 , Pinni B 4117
14.11.2018 , ei kontaktiopetusta
28.11.2018 , ei kontaktiopetusta
5.12.2018 klo 16 –19 , PinniB 4117
12.12.2018 , ei kontaktiopetusta
Itsenäinen työskentely 41 tuntia