x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ035 KnowUp - Yrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoite 
Lisätä osallistujien ymmärrystä yrittäjyydestä ja liiketoiminnan kehittämisestä 
 
Sisältö 
Kurssi tarjoaa tuoreita näkökulmia yrittäjyyteen ja sen huomioimiseen työelämässä.  
Kurssin tavoitteena ei ole valmentaa osallistujista yrittäjiä, vaan kurssi antaa osallistujille valmiudet ottaa yrittäjyys paremmin huomioon omassa tutkimus- ja opetustoiminnassa tai muulla työuralla. 
  
Opetusmenetelmät ja toteutus 
Kurssi toteutetaan kolmen päivän leirinä intensiivijaksona 18.-20.9.2018 Ähtärissä yhteistyössä Ähtäri Zoon kanssa. Majoittuminen tapahtuu Hotelli Mesikämmenessä, joka toimii myös kurssin opiskeluympäristönä. Leiri on opiskelijalle maksuton.  
Kurssin osallistujat valitaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivista yliopistoista: Vaasan, Tampereen ja Helsingin yliopistoista, Taideyliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kurssille on yliopistokohtaiset opiskelijakiintiöt. 
Leirin luennoitsijoina toimivat kauppatieteellisen alan opettajat. Leirin johtajana ja vastuuopettajana toimii professori Annika Tidström Vaasan yliopistosta. 
 
Kurssin suorittaminen 
Opiskelun painotus on käytännön kokemuksissa ja harjoituksissa. Jatko-opiskelijat ratkovat yrityksen (lähinnä Ähtäri Zoon ja Hotelli Mesikämmenen) heille antamia haasteita ja kehittävät käytännön liiketoimintaa. 

Luennot 
Kurssi koostuu luennoista, keskustelusta ja niitä vastaavista harjoitustöistä ja yksilötyöstä. 
Vuorovaikutteisuuden vuoksi läsnäolo kurssilla on välttämätöntä. 

Harjoitustyöt ryhmissä 
Kurssilaiset tekevät leirin aikana useita harjoitustehtäviä. Tehtävät tehdään ryhmissä ja ne liittyvät käytännön yritys- ja tutkimusesimerkkeihin. 
Tehtävien aihealueet tarkastelevat mm yrittäjyyden eri osa-alueita, kuten liiketoimintamahdollisuuden havainnointia, asiakastarpeiden analyysiä, toiminnan resursointia ja yrityksen kasvua.  
Ryhmät esittelevät tehtäviään suullisesti, keskustelevat aiheista sekä palauttavat tehtävistä lyhyet kirjalliset raportit. 

Pääharjoitustyö tehdään leiripaikalle. Työssä hyödynnetään Business Model Canvas–ajattelua (Alexander Osterwalder 2008).  
 
Yksilötyö 

Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen tekee ennalta annetun ennakkotehtävän. Lisäksi leirin jälkeen jokainen osallistuja kirjoittaa raportin omasta oppimisestaan ja kehittää tietämystään perehtymällä syvällisemmin johonkin tiettyyn osa-aiheeseen liittyen yrittäjyyteen.  

 
Arvosteluasteikko: hyväksytty- hylätty. 
  
Ilmoittautuminen  
Yhteydenotto Annika.tidstrom@uwasa.fi  tai Seinäjoen yliopistokeskuksen koordinaattorilta henna.jousmaki@uta.fi. Heiltä saat kurssiavaimen ja ohjeet Moodleen kirjautumiseen. Lopullinen ilmoittautuminen ja ennakkotehtävän palautus tapahtuu Vaasan moodle-oppimisympäristön kautta. Ilmoittautuminen päättyy 15.8.2018.

Kurssille mahtuu enintään 20 opiskelijaa, jotka valitaan ennakkotehtävän perusteella. Tampereen yliopiston kiintiö enintään 7 opiskelijaa. Valituille ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti ilmoittautumisajan jälkeen.  
Kaikki muutokset kurssiin liittyen tiedotetaan kurssin Moodle-sivun uutisissa.

Lisätiedot  
Lue kurssikuvaus ja Moodlessa olevat ohjeistukset ennen kuin lähetät kysymyksiä sähköpostitse. Lähetä yleislaatuiset kysymykset mieluiten Moodlen keskustelupalstalle, sillä muilla opiskelijoilla saattaa olla samanlaisia kysymyksiä!  
Kurssin vastuuopettaja professori Annika Tidström, annika.tidstrom@uva.fi, ja koordinaattori Henna Jousmäki, etunimi.sukunimi@uta.fi


Kirjallisuus

Ilmoitetaan myöhemmin.

Opettajat

Annika Tidström, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2018 – 20.9.2018

Arviointi

hyväksytty tai hylätty

 

Opettajat

Tidström, Annika, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2018 – 20.9.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.