TAYJ033 Väittelijän puheviestintä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: Väitöstilaisuuteen valmistautuvat väitöskirjatutkijat. Kurssille hyväksyttävien tutkijoiden väitöskirjan on syytä olla esitarkastusvaiheessa ja väitöskirjan löydösten tulee olla valmiit.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää väittelemisajankohtaan liittyvien viestintätehtävien ja esiintymistilanteiden odotukset ja vaatimukset, ja osaa vastata niihin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää, miten hyödyntää niitä akateemisissa esiintymistilanteissa. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita väitöstilaisuuteen ja asiantuntijahaastattelujen konteksteihin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon. Opiskelija pystyy arvioimaan analyyttisesti omaa ja muiden esiintymistä ja syntyviä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla harjoitellaan esiintymistaidon elementtejä mm. esiintymisjännityksen hallintaa, tavoitteellista esiintymistä (lektio, asiantuntijapuheenvuorot), vuorovaikutusta vastaväittäjän ja toimittajien kanssa, havainnollistamista, perustelemista ja puheenvuorojen rakennetta. Lisäksi käsitellään tulevan tohtorin sosiaalisen median käyttöä ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri viestintäkanavissa. Harjoitusten tarkoituksena on valmistaa väittelijää sekä väitöstilaisuuteen, juhlapuheiden pitämiseen että vuorovaikutukseen median kanssa.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Luennot

Ma 7.1.2019 klo 10-16, sali Linna K112

Ti 8.1.2019 klo 10-16, sali Pinni A3103

Ira Virtanen


Harjoitusryhmä 1

To 10.1.2019 klo 10-16, sali C5 Päätalo

Pe 11.1.2019 klo 10-16, sali C5 Päätalo 

Ira Virtanen

Harjoitusryhmä 2

Pe 18.1.2019. klo 9-15, sali A31 Päätalo

Pe 25.1.2019 klo 9-15, sali A07 Päätalo

Johanna Mäkelä

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa/ryhmä (2 ryhmää)

Kurssisuoritus: ennakkotehtävät, lopputehtävä, aktiivinen läsnäolo, kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset ja palautteenantoon osallistuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Etusijalla ovat ne tutkijat, joiden väitöskirja on esitarkastusvaiheessa ja väitöskirjan löydökset ovat valmiit. Yhteydenotot kurssiosallistumiseen liittyen olli.nuutinen(at)uta.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ira Virtanen, Vastaava opettaja
Ira.Virtanen[ät]uta.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
Johanna.M.Makela[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2019 – 25.1.2019

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.