x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ033 Tutkijan puheviestintä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: väitöskirjansa ensimmäisiä tuloksia jo konferenssissa esitelleet tai esittelemään juuri menossa olevat jatko-opiskelijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää eri akateemisten esiintymistilanteiden erityispiirteitä. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita konferenssiesitelmään ja asiantuntijahaastattelun kontekstiin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon sekä osaa arvioida omaa ja muiden esiintymistä ja synnyttämiä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla perehdytään esiintymistaidon perusteisiin mm. esiintymisjännityksen hallintaan, vuorovaikutukseen yleisön kanssa, havainnollistamiseen, kohdentamiseen, perustelemiseen ja puheenvuoron rakenteeseen. Pohdimme ja ratkomme erilaisissa sosiaalisen median kanavissa aktivoitumista ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri alustoilla. Esiintymistilanteista käsitellään erityisesti konferenssiesitelmää ja mediaesiintymistä. Myös muiden akateemisten puhetilanteiden erityispiirteitä analysoidaan, kuten posterin esittelyä ja luennointia. Harjoitusosuudessa harjoitellaan konferenssiesitelmän pitämistä ja tutkimustuloksista medialle kertomista sekä saadaan niistä henkilökohtaista palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa, 2 ryhmää. 1 paikka/ryhmä varattu TTYn opiskelijoille.

Aikataulu

Luennot (12 h, Ira Virtanen)

24.9.2018 klo 10-16, sali C7 Päätalo

25.9.2018 klo 10-16 (10-14 sali C6 Päätalo, 14-16 sali C8 Päätalo)

Harjoitukset (12 h)

Ryhmä 1 (Ira Virtanen)

26.9.2018 klo 10-16, sali C7 Päätalo

27.9.2018 klo 10-16, sali C7 Päätalo

Ryhmä 2 (Johanna Mäkelä)

5.10.2018 klo 9-15, sali C7 Päätalo

11.10.2018 klo 9-15, sali Virta 217 (klo 9-12) ja 243 (klo 12-15)

Kurssisuoritus: ennakkotehtävät, aktiivinen läsnäolo, kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset ja palautteenantoon osallistuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen: NettiOpsussa. Osallistujat arvotaan. Kurssivalinta on osallistujan itse tarkistettava NettiOpsusta. Mahdolliset muut tiedustelut kurssiosallistumiseen liittyen olli.nuutinen(at)uta.fi. Ilmoittautumisaika 1.8.-30.8.2018.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ira Virtanen, Vastaava opettaja
Ira.Virtanen[ät]uta.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
Johanna.M.Makela[ät]uta.fi

Opetus

24.9.2018 – 11.10.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.