TAYJ12 Tutkimusetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet:

Osallistujat ymmärtävät, että hyvien tieteellisten käytäntöjen ”hyvyys” on tiedollista, moraalista ja sosiaalista. He ovat tutustuneet HTK-ohjeisiin (hyvä tieteellinen käytäntö) ja humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (Tutkimuseettinen neuvottelukunta) sekä eurooppalaiseen tutkimuseettiseen ohjeistoon (The European code of conduct for research integrity). Osallistujat ovat harjaantuneet keskustelemaan oman tutkimuksensa eettisistä kysymyksistä ja tutkijan tiedollisesta, moraalisesta ja yhteiskunnallisesta vastuusta.

Yleiskuvaus:

Kurssi käsittelee tutkimuseettisten periaatteiden tiedollista, moraalista ja yhteiskunnallista oikeutusta. Kurssilla kuvataan, miten tutkimuseettisten periaatteiden tulisi ohjata tutkimusaineiston hankintaa ja hallintaa, tieteellistä päättelyä, tiedeyhteisön sosiaalisia käytäntöjä, tutkimusryhmien toimintaa, vuorovaikutusta tutkimuksessa mukana olevien ihmisten ja eläinten kanssa sekä tutkijoiden ja laajemman yleisön välisiä suhteita.

Sisältö:

-          Tieteen palkitsemisjärjestelmä: tutkijoiden ei-tiedollisten tavoitteiden (esim. uralla eteneminen) ja tiedollisten tavoitteiden väliset jännitteet

-          Vilppi tieteellisessä toiminnassa, piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja muita vastuuttomia menettelytapoja

-          Objektiivisuus ja arvojen rooli tutkimuksessa

-          Tiedeyhteisö, tutkimusryhmät ja yhteisjulkaiseminen

-          Luottamuksen merkitys tieteessä ja eturistiriidat

-          Aineistonkeruun ja -hallinnan eettiset periaatteet

-          Ohjaus, rahoituksen hakeminen, käsikirjoituksen lähettäminen aikakauslehteen ja vertaisarviointi – hyvät käytännöt

Aikataulu:

Kurssi jakautuu kolmeen osaan:

1. Kaikille yhteisiin luentoihin (12 t)

                      3 x 4 tuntia

2. Itsenäiseen opiskeluun verkossa (Open Learning Research Ethics)

3. Seminaarityöskentelyyn ryhmissä (12 t)

                      2 x 6 tuntia

 

Luennot (aika ja paikka):

Pe 7.9.2018 klo 12-16, Pinni B1097

To 13.9.2018 klo 12-16, Pinni B1096 (Huom! muuttunut päivä)

Pe 21.9.2018 klo 12-16, D11 Päätalo

 

Seminaarit (aika ja paikka):

Ryhmä 1:

- ma 1.10. klo 10-16 (C7, Päätalo) ja

- ma 8.10. klo 10-16 (C7, Päätalo)

Ryhmä 2:

- ti 2.10. klo 10-16 (C7, Päätalo) ja

- ti 9.10. klo 10-16 (Virta 112)

Ryhmä 3:

- pe 12.10. klo 10-16 (C7, Päätalo) ja

- pe 19.10. klo 10-16 (C7, Päätalo)

Kohderyhmä:

Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

 

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Valinnassa etusijalla ovat opintonsa aiemmin aloittaneet pyrkijät. Muuten valintatapa on arvonta.  Enintään 20 opiskelijaa/ryhmä. Kurssi on tarkoitettu TaYn ja TTYn väitöskirjatutkijoille. Ilmoittautumisaika 1.8.-15.8.2018

 

Kurssin suorittaminen edellyttää:

1. Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)

2. Aktiivisen osallistumisen luennoille ja seminaariin

3. Alustuksen pitämisen seminaarissa (15-20 min.)

4. Loppuesseen kirjoittamisen (6-7 sivua)

 

Ennakkotehtävä:

Lue David Resnikin (2015) artikkeli ja kirjoita 1-2 sivun mittainen essee, joka käsittelee vähintään kolmea Resnikin mainitsemaa tutkimusetiikan periaatetta. Perustele, miksi juuri nämä periaatteet ovat tärkeitä sinun tutkimuksessasi tai sinun tieteenalalla/erikoisalalla. Miten ne liittyvät tutkimuseettisiin kysymyksiin tai haasteisiin, joita olet kohdannut tutkimusta tehdessäsi? Muistathan kertoa esseessä nimesi, tieteenalasi, tutkimusaiheesi ja mahdollinen tutkimusryhmä. Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Resnik, David. 2015. What is Ethics in Research & Why is it Important?

https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis/index.cfm

 

Opettaja:

Tutkimusetiikan yliopistonlehtori

 

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marko Ahteensuu, Vastaava opettaja
Marko.Ahteensuu[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2018 – 19.10.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.