x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät - Luennot ja harjoitukset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot politiikan tutkimuksessa yleisimmin käytetyistä tilastomenetelmistä, tilastollisista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä kvantitatiivisen aineiston analysoinnista tilasto-ohjelman avulla. Opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt kuvailevat tilastomenetelmät, tilastolliset perustermit ja tilastollisen mallintamisen periaatteet sekä osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti esimerkiksi opinnäytetyössä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse 3.9.2018 mennessä (sami.borg@uta.fi).

Opettajat

Sami Borg, Vastaava opettaja
sami.borg[ät]tuni.fi

Opetus

6.9.2018 – 18.10.2018
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
To 6.9.2018 - 11.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna K110
Ti 11.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Harjoitukset 14 tuntia
Harjoitukset
To 6.9.2018 - 18.10.2018 viikoittain klo 12-14, Linna ML50

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentotentti (60 %) sekä parityönä toteutettava empiirinen harjoitustyö (40 %). Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolopakko. Luennoilta voi olla pois kerran ilman korvaavuuksia, harjoituksista ei kertaakaan ilman korvaavuuksia.  Etusija on valtio-oppiin suuntautuville/suuntautuneilla.