x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) - kevät 2019 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen oppisisällön ja osaavansa itsenäisesti soveltaa oppimaansa kirjallisessa ja suullisessa muodossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Harri Nikula, Opettaja
harri.nikula[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2019 – 24.5.2019
Luento-opetus 4 tuntia
Seminaari 20 tuntia
Seminaari

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Taloustieteen kandidaattiseminaari järjestetään lukukausittain (1.-2. periodilla ja 3.-4. periodilla). Kandidaatin tutkielman tulee olla seminaarin lopuksi valmis. Opetus sisältää kirjaston antaman tiedonhaun opetuksen. Seminaari alkaa opettajan ilmoittamana ajankohtana. Sähköiseen järjestelmään opetuksen alkamisajankohtaa ei voi jättää aukiolevaksi.