x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutus ja riskienhallinta), kevät 2019 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin, ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin ja hallitsee tutkimuksen aikataulutuksen. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdemateriaalia, analysoida sitä kriittisesti, käsitellä tutkielman empiiristä aineistoa sekä arvioida tieteellistä tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja
aarno.ahteensivu[ät]tuni.fi
Timo Rintamäki, Vastaava opettaja
timo.rintamaki[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2019 – 15.3.2019
Luento-opetus 6 tuntia
Seminaari 24 tuntia
Seminaaritapaamiset
Pe 11.1.2019 klo 9-13, Pinni A2020
Pe 25.1.2019 klo 10-12, Pinni A2020
Pe 1.2.2019 klo 9-14, Pinni A2020
Pe 8.2.2019 klo 9-14, Pinni A2020
Pe 15.3.2019 klo 9-14, Pinni A2020
Pe 22.3.2019 klo 9-14, Pinni A2020

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ideapaperin pituus on noin 3 sivua sisältäen seuraavat kohdat:

1) Mistä aiheesta olet tekemässä tutkielmaa (tutkielman työnimi) sekä mitä tiedät aihealueesta?

2) Miksi teet tutkielman valitsemastasi aiheesta (perustele aiheen tutkimisen tärkeys)?

3) Mitä tutkit eli millaisiin kysymyksiin haet vastauksia? Muodosta alustavia tutkimusongelmia.

4) Miten tutkit aihetta ja mistä tutkimusaineisto muodostuu (käytettävä menetelmä/t ja tutkimusaineisto)?

5) Millaisia lähteitä hyödynnät tutkielmassa (aihealue/aihealueet)? Mainitse viisi keskeistä lähdettä.

6) Millainen aikataulu tutkielman tekemisellä on (pohdi samalla: mitä muita opintoja aiot suorittaa lukukauden aikana)?