x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA30 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vakuutus ja riskienhallinta), syksy 2018 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin, ymmärtää tieteellisen tutkimuksen prosessin ja hallitsee tutkimuksen aikataulutuksen. Opiskelija osaa hankkia relevanttia lähdemateriaalia, analysoida sitä kriittisesti, käsitellä tutkielman empiiristä aineistoa sekä arvioida tieteellistä tutkimusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja
aarno.ahteensivu[ät]tuni.fi
Timo Rintamäki, Vastaava opettaja
timo.rintamaki[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2018 – 30.11.2018
Luento-opetus 6 tuntia
Seminaari 24 tuntia
Ti 24.4.2018 klo 14-16, Pinni A2020, Infotilaisuus
Pe 7.9.2018 - 30.11.2018 viikoittain klo 9-14, Pinni A2020, Seminaaria ei välttämättä pidetä joka viikko. Tapaamisten tarkat ajankohdat sovitaan seminaarin kuluessa.

Lisätiedot

Syksyllä alkavan kandiseminaarin infotilaisuus pidetään ti 24.4.2018 klo 14-16 salissa Pinni A2020. Läsnäoloa edellytetään kaikilta syksyllä seminaariin osallistuvilta.

Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin mm. ideapaperin laatimisesta, joka tulee siis palauttaa ennen seminaarin aloittamista. 

Ideapaperin pituus on noin 3 sivua sisältäen seuraavat kohdat:

1) Mistä aiheesta olet tekemässä tutkielmaa (tutkielman työnimi) sekä mitä tiedät aihealueesta?

2) Miksi teet tutkielman valitsemastasi aiheesta (perustele aiheen tutkimisen tärkeys)?

3) Mitä tutkit eli millaisiin kysymyksiin haet vastauksia? Muodosta alustavia tutkimusongelmia.

4) Miten tutkit aihetta ja mistä tutkimusaineisto muodostuu (käytettävä menetelmä/t ja tutkimusaineisto)?

5) Millaisia lähteitä hyödynnät tutkielmassa (aihealue/aihealueet)? Mainitse viisi keskeistä lähdettä.

6) Millainen aikataulu tutkielman tekemisellä on (pohdi samalla: mitä muita opintoja aiot suorittaa lukukauden aikana)?

Ideapaperin palauttamista koskevat ohjeet tulossa.