x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta - Läsnäoloon perustuva oppimispäiväkirja 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen tiedonmuodostuksen peruskäsitteitä ja tunnistaa tutkimustiedon erityisyyden yhteiskunnan, organisaatioiden ja tiedeyhteisön näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi yliopistoyhteisön toimijaksi ja tutkimisen prosessiksi, jossa kysymys, aineisto ja metodi vuorovaikuttavat. Opiskelija ymmärtää laadukkaan tutkimusprosessin perustekijöitä ja kykenee arvioimaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa. Opiskelija saa valmiuksia sietää ja hallita tutkimusprosessiin liittyvää epävarmuutta, osaa hyödyntää vuorovaikututusta ja ymmärtää sen kautta muodostuvan jaetun asiantuntijuuden merkityksen tunnistettaessa, arvioitaessa ja valittaessa erilaisia tutkimusstrategioita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
Timo.Keski-Petaja[ät]uta.fi

Opetus

14.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 14.1.2019 klo 14-16, Pinni LS B 1100
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 14-16, Päätalo LS D 11
Ma 21.1.2019 - 28.1.2019 viikoittain klo 14-16, Päätalo LS D 10 b
Ma 4.2.2019 klo 14-16, Päätalo LS A 1
Ma 11.2.2019 klo 14-16, Pinni LS B 1100
Ma 18.2.2019 klo 14-16, Päätalo LS D 10 b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla läsnäoloon perustuva oppimispäiväkirja, joka on kaksiosainen.

Jokaiselta luennolta kirjoitetaan itseä kiinnostavasta näkökulmasta n. 1 sivun tiivistelmäaineisto, ja aineistosta kootaan luennolla annettavan ohjeen mukaan oppimispäiväkirja.

Sekä aineisto että oppimispäiväkirja palautetaan. Oppimispäiväkirja arvioidaan luennolla kerrottavien kriteerien mukaan.

Oppimateriaalit

Luentojen suorittamista tukevaa kirjallista- ja tallennemateriaalia on Moodlessa, johon avain annetaan luennolla.

Huomaa, että opintojakson suorittamiseen kuuluu myös kirjallisuus (2 op), joka suoritetaan erikseen yhtenä kokonaisuutena sähköisessä tenttiympäristössä (tenttis.uta.fi).

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu aikaisintaan 2. vuoden opiskelijoille.

Vähintään tutkinto-ohjelman perusopintojen suorittamisen jälkeen luennoilla käytettäviä esimerkkejä on helpompi seurata.

Opintojakso antaa yleisiä, orientoivia valmiuksia sekä kandin- että maisterintutkielman tekemiseen ja tukee siihen valmistautumista, joten sen suorittamisesta on hyötyä ennen tutkielmaseminaariin osallistumista tai samaan aikaan seminaariin osallistumisen kanssa.

Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään osallistuvan jakson luennoille.