POLKVA43 YK-päivä 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kuinka YK toimii rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja kuinka se on vastannut sekä paikallisiin että globaaleihin haasteisiin. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti YK:n rauhan ja turvallisuuden alueella.

Yleiskuvaus

YK-päivän aikana kuullaan eri luennoitsijoiden alustuksia teemasta sekä paneelikeskustelu.

Opiskelija voi tehdä kurssisuorituksenaan 2 op:n tai 5 op:n laajuisen teemaan liittyvän kirjallisuusesseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2019 06:01
Ilmoittautuminen päättyy 25.3.2019 23:59

Opettajat

Tarja Seppä, Vastaava opettaja
Tarja.Seppa[ät]uta.fi

Opetus

29.3.2019 – 29.3.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Pe 29.3.2019 klo 10-18, Pinni B1097
Itsenäinen työskentely
verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin