x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS24 Korkeakoulujen rahoitus ja talous - Harjoitustyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää korkeakoulutalouden, rahoituksen ja suunnittelun teoreettisia perusteita ja käytänteitä sekä kykenee soveltamaan malleja ja käsitteitä käytäntöön.

Maksu

0 – 90 euroa

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja
vuokko.kohtamaki[ät]tuni.fi

Opetus

31.1.2019 – 22.2.2019
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 31.1.2019 klo 12.15-17.45, Pinni ls A1078
Pe 1.2.2019 klo 9.15-14.45, Päät ls A31
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 22.2.2019 klo 10.15-15.45, Pinni A5025

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1) Barr, M. J. ja McClellan, G. S. (2011).  Budgets and Financial Management in Higher Education, Jossey-Bass. (soveltuvin osin)

2) Salmi, J. ja Hauptman, A.M. (2006). Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. World Bank, Working Paper Series Number 4.

3) Santiago P.(2008). Matching Funding Strategies with National Priorities.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 163-258

4) McKeown-Moak, M. P., & Mullin, C. M. (2014). Higher Education Finance Research : Policy, Politics, and Practice. Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing (kappaleet 6-8)

5) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita:

Kohtamäki, V. (2014). Korkeakoulujen taloushallinto. Teoksessa Pekkola, E., Kivistö, J. & Kohtamäki, V. (toim.). Korkeakouluhallinto. Helsinki: Gaudeamus, 331–361.

sekä muita jaksolle osoitettuja ajankohtaisartikkeleita