POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittauttuminen sähköpostitse sekä syksyllä 2018 alkavaan Mikko Lahtisen ryhmään että keväällä 2019 alkavaan Sami Borgin ryhmään Mikko Lahtiselle 24.8. mennessä: mikko.i.lahtinen@staff.uta.fi Kvantitatiiviseen tutkimukseen suuntautuneille suosituksena Borgin ryhmään osallistuminen.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2018 – 24.4.2019
Seminaari 60 tuntia
Ke 12.9.2018 - 24.4.2019 viikoittain klo 14-18, Pinni A4086