x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten asenteisiin, motivaatioon sekä vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työpaikoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Salminen, Vastaava opettaja
Hanna.Maria.Salminen[ät]uta.fi

Opetus

15.1.2019 – 19.2.2019
Luento-opetus 18 tuntia
Ti 15.1.2019 - 19.2.2019 viikoittain klo 12.15-14.45, Päät ls D10b

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä

Oppimateriaalit

1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.

Vaihtoehtoisesti: Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017) Essentials of Organizational behavior. Pearson Education Limited.

2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätiedot

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot.

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen.

Kurssista on tarjolla myös itsenäisiä toteutuksia suomen ja englannin kielellä II ja IV-periodeissa sekä kesällä.