x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation sekä liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Lisäksi opiskelija tunnistaa palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Tämä I periodissa toteutettava kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin II-IV periodissa. Lisää tietoa opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Höykinpuro, Vastaava opettaja
ritva.hoykinpuro[ät]tuni.fi
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
kari.lohivesi[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2018 – 9.10.2018
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Ti 4.9.2018 - 9.10.2018 viikoittain klo 8-12, Päät ls D11
To 6.9.2018 klo 10-12, Juhlasali, Vierailuluento: Tom Davenport: Four Eras of Analytics

Arviointiperusteet

Essee

Oppimateriaalit

Tienari, J. & Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum.

Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali

Lisätiedot

Huom! Tämä I periodissa toteutettava kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin II-IV periodissa. Lisää tietoa opetusohjelmasta.