x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu riskienhallinnan ja vakuutustoiminnan peruskäsitteet sekä teoriapohjan. Opiskelija sisäistää yksityis- ja sosiaalivakuutuksen erot sekä rajapinnat, minkä lisäksi opiskelijalle muodostuu käsitys vakuutusten käyttökelpoisuudesta ja mahdollisuuksista erilaisten riskien hallintakeinona. Opiskelija ymmärtää vakuutusliiketoiminnan erityispiirteet, ansaintalogiikan ja lainsäädännölliset vaatimukset muuhun liike- ja yritystoimintaan verrattuna. Lisäksi opiskelija osaa arvioida suomalaista vakuutustoimintaa globaalissa kontektissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Vastaava opettaja
aarno.ahteensivu[ät]tuni.fi
Jarna Pasanen, Vastaava opettaja
jarna.pasanen[ät]tuni.fi

Opetus

22.10.2018 – 26.11.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Ma 22.10.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 12-15, Pinni ls B1100
Kirjatentti
1. Tentti (luennot + kirjallisuus)
Ma 3.12.2018 klo 12-14, Päät ls A1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tämä II periodissa toteutettava kurssi on tarkoitettu ensisiajisesti kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin monimuotototeutuksena IV periodissa.