x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia näkökulmia, joiden avulla oikeudellisia ongelmia voi lähestyä. Opiskelija tunnistaa, millaisia vaikutuksia oikeudellisten ongelmien erilaisilla määrittelytavoilla on oikeudelliseen tulkintaan ja oikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelija kehittää metodisia valmiuksiaan oikeudelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Kurssilla osallistutaan luennoille, sekä yhteen pienryhmätapaamiseen. Luennoilla käydään läpi lähestymistapoja julkisoikeudellisiin tutkimuksiin. Aloitusluennon jälkeisille luennoille valmistaudutaan tekemällä harjoitustehtäviä, joissa pohditaan erilaisia näkökulmia oikeudellisiin ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Lisäksi kurssilla laaditaan itsenäisesti pienimuotoinen tutkimus harjoitustyönä. Harjoitustyöt käsitellään pienryhmissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Siina Raskulla, Vastaava opettaja
siina.raskulla[ät]tuni.fi
Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja
mikko.knuutinen[ät]tuni.fi

Opetus

15.1.2019 – 28.2.2019
Pienryhmäopetus 15 tuntia
Ti 15.1.2019 klo 10-12, Päät ls A32
Ti 22.1.2019 klo 8-12, Päät ls A32
Ti 29.1.2019 klo 8-12, Päät ls A32
Ti 19.2.2019 klo 10-15, Pinni A2020, (harjoitustöiden käsittely, ryhmä 1)
Ti 26.2.2019 klo 10-15, Pinni A3028, (harjoitustöiden käsittely, ryhmä 2)
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Harjoitukset ja harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Ari Hirvonen: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan.

Harjoituksissa käytetään opettajan kurssilla osoittamaa kirjallisuutta ja oikeustapausaineistoa, joka osoitetaan ja luennoilla.

Harjoitustyön laatimista ja oikeudellista kirjoittamista tukevana oheislukemistona toimii teos Husa-Mutanen-Pohjolainen: Kirjoitetaan juridiikkaa.

Lisätiedot

Kurssi on osa julkisoikeuden opintosuuntaan suuntautuvien hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kandidaattivaiheen metodiopintoja.

Kurssi on suunniteltu suoritettavaksi HALJUA13-kurssin jälkeen tai yhtäaikaa sen kanssa.

Kurssi on pakollinen 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneille julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille.

Kurssi ei ole pakollinen julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2015. Heidän pakolliset menetelmäopintonsa koostuvat jaksoista HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta ja HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Ennen 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan osallistua tälle kurssille riippumatta siitä, milloin he ovat suorittaneet HALJUA13 jakson.