x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (hallintotiede), syksy 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii
- etsimään tieteellistä tietoa ja osaa rakentaa tieteellisiä periaatteita noudattavan tutkimussuunnitelman
- jalostamaan laatimastaan tutkimussuunnitelmasta kandidaatin tutkielman
- raportoimaan tutkielmansa tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
- esittämään kandidaatin tutkielmansa ja/tai siihen liittyvän kirjallisen esityksensä julkisesti
- arvioimaan muiden opiskelijoiden laatimia kandidaatin tutkielmia ja/tai kirjallisia esityksiä

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet käytännön ja teoreettisten ongelmien analysointiin. Opiskelija on myös luonut perustan tutkimusvalmiuksille, joiden avulla hän kykenee luomaan ja ratkaisemaan mielekkäitä tutkimusasetelmia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2018 – 7.12.2018
Seminaari
Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (hallintotiede), syksy
Pe 14.9.2018 - 14.12.2018 viikoittain klo 9-12, Pinni A4014
Poikkeukset:
14.9.2018 klo 10.30 –12 , Pinni A4014, HUOM! Aloituskerta poikkeuksellisesti klo 10.30-12 Muistakaa tehdä ennakkotehtävä ennen ensimmäistä tapaamista.
26.10.2018 klo 9 –12 , Pinni A4060

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään kandidaattiseminaaria ja -tutkielmaa! Tapaamme perjantaina 14.9. klo 10.30-12 PinniA 4014 -tilassa. Opintojaksolle valitut opiskelijat siirtyvät automaattisesti valinnan jälkeen Moodle-alustalle, jota tulee seurata aktiivisesti koko seminaarin ajan.

Ennakkotehtävä

Miettikää ennen ensimmäistä tapaamista alustavasti, mistä aiheesta haluaisitte tutkielmanne tehdä ja kirjoittakaa lyhyt ideapaperi Moodle-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti. Ottakaa paperinne ensimmäiselle seminaarikerralle mukaan tulostettuna.

Tutustukaa myös etukäteen hallintotieteiden tutkinto-ohjelman tutkielmaoppaaseen niiltä osin, kuin siinä käsitellään kandidaatinseminaaria ja -tutkielmaa. 

Tutkielmaopas