x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konflikteihin ja niiden politisoitumiseen liittyviä prosesseja. Hän tuntee näihin liittyvät alue- ja ympäristötutkimuksen ajankohtaiset teoriasuuntaukset sekä ymmärtää teoriat ja käsitteet tutkimusta jäsentävinä työvälineinä. Opiskelija hahmottaa tiedon eri muotojen moninaiset roolit ympäristöpoliittisten prosessien ja alueellisten kiistojen yhteydessä. Hän osaa myös argumentoida konflikteihin liittyvien käsitteellisten lähestymistapojen näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien, tutkimuskysymysten ja empiiristen analyysien vuorovaikutusta ja keskinäistä riippuvuutta. Kurssilla esiteltäviä käsitteellisiä näkökulmia ovat poliittisten prosessien ja konfliktidynamiikan erittely; kehysanalyysi merkityskamppailujen analysoinnissa; julkinen tila, poliittinen toimijuus ja politiikan kontekstit; luonnon ja alueiden käytön oikeudenmukaisuus; toimijaverkostot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
Pekka.T.Jokinen[ät]uta.fi
Aluetieteen professori, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2019 – 18.2.2019
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.1.2019 - 28.1.2019 viikoittain klo 12-15, Päät ls D11
Ma 4.2.2019 klo 12-15, Päät ls D10b
Ma 11.2.2019 - 18.2.2019 viikoittain klo 12-15, Päät ls D11

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luento-opetus maanantaisin klo 12-15.