x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan tilanteita, rakenteita ja käytäntöjä, joissa yksilön tekemät, elinympäristön kannalta merkitykselliset valinnat tapahtuvat ja poliittinen toimijuus muodostuu. Opiskelija ymmärtää, millä tavoin käsitteellistä ajattelua voidaan hyödyntää sellaisten arkielämään liittyvien prosessien ymmärtämisessä, joissa tehdään luonnonvarojen, ympäristön ja alueiden käyttöön liittyviä valintoja.

Yleiskuvaus

Kurssilla on vuosittain vaihtuva arjen ympäristöpolitiikkaan kytkeytyvä teema, jota tarkastellaan useista ympäristöpolitiikan ja aluetieteen kannalta keskeisistä näkökulmista sekä erilaisten käsitteellisten lähestymistapojen kautta. Lukuvuonna 2018-2019 teemana on liikkuminen. Teemaa lähestytään mm. politisoitumisen, poliittisen toimijuuden ja julkisen tilan käsitteiden avulla. Luentosarja koostuu teemaa ja käsitteitä pohjustavista luennoista sekä temaattisista vierailuluennoista. Luennoista kirjoitetaan oppimispäiväkirja ryhmissä. Lisäksi opiskelija syventyy teemaan ja käsitteisiin kirjoittamalla esseen jostakin liikkumisen teemaan kytkeytyvästä ilmiöstä tai tapauksesta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.8.-2.9.2018

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Krista Willman, Vastaava opettaja
krista.willman[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2018 – 17.10.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Ke 5.9.2018 klo 10-12, Pinni ls B4113
Ke 12.9.2018 - 17.10.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni ls B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy teemaesseen ja oppimispäiväkirjan perusteella.

Lisätiedot

Kurssin luentoja ei taltioida moodleen. Kurssin suorittaminen perustuu läsnäoloon luennoilla.

HUOM. Ensimmäisellä kerralla on erityisen tärkeää olla paikalla. Mikäli et pääse ensimmäiselle kokoontumiskerralle 5.9., mutta haluat suorittaa kurssin, ilmoita tästä etukäteen opettajalle.