x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Kurssi jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujaa tuottamaan kaupunkien taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Kurssin suorittanut ymmärtää luovan kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyy jäsentämään kyseistä ilmiökenttää ja tuntee alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla luovuuden strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan kaupunkikehittämisen teoriaan ja käytäntöön. Kurssin keskiössä ovat luovan kaupungin idean tarjoamat mahdollisuudet edistää yhdyskunnan kehityspotentiaalin hyödyntämistä. Kurssilla hahmotetaan kaupunkien kehittämisen haasteita luovaan kaupunkiin liittyvien keskusteluteemojen valossa, joita ovat mm. osallistavat hallintaprosessit, fyysinen ympäristö, luova talous sekä kulttuuri kaupunkikehittämisen voimavarana. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin ja teoreettisiin kehittelyihin (Landry, Florida ym.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja ja strategisia lähestymistapoja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien valossa sekä esitellään po. kehittämisen sisältöalueita (luovat teollisuudenalat, muotoilu, kulttuuri, paikallishistoria jne.). Lisäksi käydään läpi luovuustekniikoita ja niiden soveltamisen ehtoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
ari-veikko.anttiroiko[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

16.1.2019 – 20.2.2019
Luento-opetus 6 tuntia + 15 tuntia Verkossa
HALKAA15 luento
Ke 16.1.2019 - 20.2.2019 joka toinen viikko klo 9.15-11.45, Pinni ls A3111, Luennot on yhdistetty ryhmätyöskentelyyn, joten ajankohtiin voi tulla muutoksia.
Ryhmätyöskentely 20 tuntia
HALKAA15 Ryhmätyöskentely
Seminaari 5 tuntia
HALKAA15 seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osioiden painoarvot ovat seuraavat: tentti 50%, suullinen esitys 25% ja ppt-esitys 25%. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti.

Oppimateriaalit

Varsinaisena luentona järjestetään vain johdantoluento, minkä pohjalta jokainen käy läpi itsenäisesti verkossa olevia aineistoja. Luennon pääsisällöt on koottu erilliselle sivustolle (https://anttiroiko.wixsite.com/luovakaupunki). Jakson tiedottaminen ja työskentelyä koskevat asiat on keskitetty Moodleen, joten sen seuraaminen on tärkeää koko kurssin ajan.