x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA65 Hallinto-oikeuden harjoituskurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hallinnollista päätöksentekoa ohjaavat oikeudelliset ratkaisuperiaatteet ja -säännöt. Hän kykenee tunnistamaan hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia, ratkaisemaan niitä ja perustelemaan päätöksensä vakuuttavasti. Opiskelija tuntee muutoksenhakua hallinnossa koskevan oikeudellisen normiston. Opiskelijalla on valmiudet toimia esittelijänä, päätöksentekijänä ja muuna oikeudellisena asiantuntijana valtion ja kuntien viranomaisissa.

Yleiskuvaus

Opintojakso koostuu luento-opetuksesta sekä harjoitusryhmätyöskentelystä. Keväällä 2019 kurssi järjestetään verkkototeutuksena. Luennot tallenetaan verkossa seurattaviksi ja myös harjoitusryhmätyöskentely toteutetaan pääosin verkossa. 

Keväällä 2019 järjestetään yksi järjestäytymisluento, jossa kerrotaan kurssin käytännön toteutuksesta sekä kullekin harjoitusryhmälle yksi lukupiiriluonteinen tapaaminen, joiden ajankohdista sovitaan jokaisen ryhmän kanssa. Muilta osin harjoituksiin osallistutaan moodle-alustalla. 

Kurssin lopputyönä laaditaan itsenäinen kirjallinen työ.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mikko Knuutinen, Vastaava opettaja
Mikko.Knuutinen[ät]uta.fi
Elina Pekkarinen, Vastaava opettaja
Elina.Pekkarinen[ät]uta.fi

Opetus

4.3.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 5.3.2019 klo 16.15-18.00, Päätalo A08, Hallinto-oikeuden harjoituskurssin aloituskokous
Harjoitukset 24 tuntia