x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollollisen ja toimeentuloturvaan liittyvän sisällön ja ymmärtää sosiaalioikeuden oikeudenalan aseman ja tehtävät oikeusjärjestyksen kokonaisuudessa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalisia oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellis-funktionaalista kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja palvelujärjestelmää sekä toimeentuloturvaa koskevia oikeudellisia kysymyksiä ja näihin liittyvän lainopillisen argumentaation ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan sisältöä ja luonnetta.

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 22.10.2018
Luento-opetus 2 tuntia
Johdatusluennon aihe: Sote-uudistusinfo ja opintojakson tenttiminen
Ma 22.10.2018 klo 16-18, Linna K110
Luentotentti: -
Luentotenttiuusinnat JA erilliset kirjallisuustentit: -
Kirjallisuustentit: ti 13.11.2018 klo 16-20, ti 4.12.2018 klo 16-20, ti 19.2.2019 klo 16-20, ti 9.4.2019 klo 16-20, ti 4.6.2019 klo 16-20 (JKK:n yleisiä tenttipäiviä; ilmoittauduttava NettiOpsussa)
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Tuori, Kaarlo - Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus. Teoksen 5. uudistettu painos (Helsinki, Talentum Pro 2016). Teos on saatavissa myös elektronisessa muodossa: luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille.

Lehtonen, Lasse - Lohiniva-Kerkelä, Mirva - Pahlman, Irma: Terveysjuridiikka. Päivittyvä verkkoaineisto, Talentum Media 2014-. Teos on saatavissa elektronisessa muodossa: luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille.

Opintojakson opintovaatimuksiin sisältyvät säädökset ovat seuraavat:

Suomen perustuslaki, PL 731/1999 (erit. perusoikeusluku); Sosiaalihuoltolaki, SHL 1301/2014; Terveydenhuoltolaki, TervHL 1326/2010; Kansanterveyslaki, KTL 66/1972; Erikoissairaanhoitolaki, EshL 1062/1989; Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 1201/2013 ja Euroopan unionin ns. potilasdirektiivi 2011/24/EU;

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, STVOL 733/1992; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, AsiakasmaksuL 734/1992; Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, AsiakasL 812/2000; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, PotL785/1992; Potilasvahinkolaki, PotVL 585/1986; Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011; Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990;

Lastensuojelulaki, LSL 417/2007, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, VanhPL 980/2012; Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, VPL 380/1987; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, KVL 519/1977 (erit. 3 a luku); Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999; Päihdehuoltolaki PHL, 41/1986; Mielenterveyslaki, MTL 1116/1990; Tartuntatautilaki, TTautiL 1227/2016;

Laki toimeentulotuesta, TTTL 1412/1997; Laki yleisestä asumistuesta, AsumisTukiL 938/2014; Työttömyysturvalaki, TTurvaL 1290/2002; Sairausvakuutuslaki, SVL 1224/2004; Laki vammaisetuuksista, VammaisetuusL 570/2007; Kansaneläkelaki, KEL 568/2007.

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena (= luentotentti). Lukuvuonna 2018-2019 opintojaksoa EI voi tenttiä luentotenttinä, sillä varsinaisia luentoja ei järjestetä.

Tentittäessä opintojakso kirjallisuustenttinä (kirjallisuus + säädökset) tästä tulee tehdä lisätietomerkintä NettiOpsu-ilmoittautumisen yhteydessä. Lukuvuonna 2018-2019 erillistä lisätietomerkintää ei tarvita!