x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestintä- ja informaatio-oikeuden keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija ymmärtää, kuinka viestintäoikeus on oikeudellista tutkimusta, jossa tarkastellaan ongelmalähtöisesti ja perinteiset oikeudenalojen rajat ylittäen viestinnän eri tapoihin kohdistuvien normistojen soveltamisalaa, sisältöä ja leikkauspisteitä sekä sääntelyn merkitystä ja vaihtoehtoja. Informaatio-oikeuden osalta opiskelija hahmottaa ennen kaikkea julkisuusperiaatteen toteuttamiseen ja rajoituksiin, henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen, viestinnän sisällöllisiin puitteisiin sekä tietoturvaa koskeviin kysymyksenasetteluihin liittyvän säännöstön systematiikan ja kykenee muodostamaan sen perusteella itsenäisiä informaatio-oikeudellisia tulkintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
riku.neuvonen[ät]tuni.fi

Opetus

29.10.2018 – 26.11.2018
Luento-opetus 10 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Ma 29.10.2018 - 26.11.2018 viikoittain klo 14-16, Pinni ls A1081
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin voi suorittaa oppimispäiväkirjalla tai luennoilla annetuilla tehtävillä, jotka kootaan tehtäväpäiväkirjaksi.

Oppimateriaalit

Kurssilla suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla seuraavat teokset:

1. Riku Neuvonen: Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet

2. Mikko Hoikka - Riku Neuvonen - Pauli Rautiainen: Viestintämarkkinaoikeus

3. Videoidut syksyn 2017 luennot.