x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ympäristöoikeudellisesta sääntelystä ja sen kansainvälisistä ja eurooppaoikeudellisista ulottuvuuksista. Opiskelija ymmärtää ympäristöoikeuden oikeudenalan aseman ja tehtävät oikeusjärjestyksen kokonaisuudessa. Opiskelija osaa hyödyntää oikeuslähteitä ympäristöasioita koskevassa päätöksenteossa.

Yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan luentokurssina, johon integroidaan opiskelijoiden ryhmätehtäviä, verkko-oppimista ja itsenäistä työskentelyä.

Opintojakson suorittamista koskevat tarkemmat ohjeet ja kurssiavain oppimisympäristö Tabulaan (Moodle) annetaan ensimmäisellä luennolla 23.10.2018 (lisätietoja tarvittaessa myöhemmillä luennoilla ja Tabulassa).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssivalinta tehdään ilmoittautumisen päätyttyä ennen ensimmäistä lähijaksoa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Pekkarinen, Vastaava opettaja
elina.pekkarinen[ät]uta.fi
Jouni Ranta (TAMK), Opettaja

Opetus

23.10.2018 – 4.12.2018
Luento-opetus 18 tuntia
Luento-opetus
Ti 23.10.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3)
Ti 30.10.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3)
Ti 6.11.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3)
Ti 20.11.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3)
Ti 27.11.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3)
Ti 4.12.2018 klo 14-17, D1-02 (TAMK, Kuntokatu 3), Ryhmätehtävien esittely ja tentti
To 24.1.2019 klo 16.30-19.30, Uusinta- ja korotustentti (TAMKin yleisiä uusinta- ja korotustenttipäiviä; ilmoittautuminen ja lisätiedot Tabulassa)
To 14.2.2019 klo 16.30-19.30, Uusinta- ja korotustentti (TAMKin yleisiä uusinta- ja korotustenttipäiviä; ilmoittautuminen ja lisätiedot Tabulassa)
Ryhmätyöskentely 18 tuntia

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi perustuu tenttiin (painoarvo 60 %), ryhmätehtävään (30 %) ja verkkotehtäviin (10 %).

Oppimateriaalit

Luennot ja Tabulassa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Ekroos et al.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Juva 2010 tai uudempi (Saatavana s-kirjana)

Kuusiniemi et al.: Ympäristöoikeus 2. uud. painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki 2013 (Saatavana Talentumfokuksen s-kirjana)