x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Yleiskuvaus

Jakso koostuu kahdesta sähköisesti suoritettavasta osasta. Tasokokeen sisältävän ensimmäinen osan aikana opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodle-alustalla viranomaislähteiden avulla Suomen julkishallinnon rakenteisiin ja keskeisiin instituutioihin sekä lainsäätämismenettelyyn, valtion talousarvioprosessiin ja hallitusohjelman muodostamiseen ja sisältöön. Tämä osio on suoritettava annettavien ohjeiden mukaisesti kokonaisuudessaan aikavälillä 10.9.-1.10. Osio sisältää kolme viikkotehtävää, joista jokainen on suoritettava ajallaan edetäkseen kurssilla.

Jakson toisessa osassa opiskelija perehtyy luentotallenteiden, muun kurssimateriaalin ja kirjallisuuden avulla julkisen toiminnan luonteeseen (public interest) ja politiikka-analyysin (policy analysis) keskeisiin käsitteisiin. Tämän toisen osan opiskelija voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti kuitenkin siten, että lopputehtävä on suoritettava ennen toisen periodin päättymistä 10.12.2018. Lopputehtävä palautetaan kurssin Moodle-alustalle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi

Opetus

10.9.2018 – 10.12.2018

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Lopputehtävän ja siten kurssin kokonaisuuden voivat suorittaa vain kurssin ensimmäisen osan hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.

Kurssin arvosana määräytyy lopputehtävän arvioinnin perusteella.

Oppimateriaalit

Inga Nyholm, Jari Stenvall, Jenni Airaksinen, Elias Pekkola, Arto Haveri, Klaus af Ursin & Seppo Tiihonen (2016). Julkinen hallinto Suomessa. Tietosanoma.

 

Lisätiedot

Kurssin Moodle –alue ohjeineen, tehtävineen ja materiaaleineen aukeaa ilmoittautumisajan päätyttyä 10.9. ja kurssille hyväksytyt siirtyvät sinne automaattisesti.