x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa jäsentää kunta- ja aluejohtamisen tilanteita ja niihin liittyviä muutosvoimia sekä ymmärtää, miten ympäröivän yhteiskunnan ja paikallisten sekä alueellisten instituutioiden väliset suhteet rakentuvat. Kurssi tarjoaa välineitä kunta- ja aluejohtamisen moninaisen kentän sekä merkityksen ja yhteiskunnallisen roolin hahmottamiseen sekä kunta- ja aluejohtamisen erityislaadun ymmärtämiseen. Kurssin myötä opiskelija hahmottaa kuntatutkimuksen suhdetta muihin tutkimusaloihin ja ymmärtää sen keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja teoreettisia valmiuksia ymmärtää ja analysoida kunta- ja aluejohtamisen ideaa, perusprosesseja, sen erilaisia toteutustapoja ja mekanismeja sekä historiallista kehityskaarta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 19.9.-11.10.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, johon ohjeet löytyvät kurssin moodle-alustalta. Kurssimateriaaliin pääsee käsiksi palauttamalla ennakkotehtävän.

Moodlen kurssiavain on HALKAP.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anni Jäntti, Vastaava opettaja
anni.jantti[ät]tuni.fi

Opetus

23.10.2018 – 27.11.2018
Luento-opetus
Ti 23.10.2018 - 27.11.2018 viikoittain klo 12.15-16.00, Päät ls A1
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Luennot, itseopiskelumateriaali ja kirjallisuus tentitään yhdessä luentosarjan päätteeksi.

Kirjallisuus: Kuusi artikkelia teoksesta Inga Nyholm, Arto Haveri, Kaija Majoinen & Marianne Pekola-Sjöblom (toim.) Tulevaisuuden kunta, ACTA 264. Suomen Kuntaliitto, Tampereen yliopisto, Valtiovarainministeriö. Helsinki 2017.

1. Arto Haveri & Kaija Majoinen: Miten tähän on tultu? Kunnallishallinnon muutos polkuriippuvuutena ja evolutionäärisenä kehityksenä, s. 42-55.

2. Anni Jäntti: Mihin tarvitaan kuntaa tulevaisuudessa? -  Kunta elämisen edellytyksiä luovana itsehallinnollisena paikallisyhteisönä, s. 56-68.

3. Inga Nyholm & Vuokko Niiranen: Kunta-valtiosuhde uudistuvassa kunnallishallinnossa, s. 119-134.

4. Timo Halonen: Tulevaisuuden kunta ja maine, s. 288-296.

5. Sanna Tuurnas: Miten johtamisella voidaan tukea palvelujen yhteistuotantoa ja kumppanuutta kunnissa? s. 465-478.

6. Rinna Ikola-Norrbacka: Muuttuva julkinen hallinto ja ammatillinen johtajuus, s. 479-489.

Lisätiedot

Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, luennot tallennetaan ja ne on katsottavissa kurssin moodle-alustan kautta. Parhaisiin oppimistuloksiin pääsee osallistumalla aktiivisesti luento-opetukseen ja perehtymällä huolellisesti itseopiskelumateriaaliin. Kurssiin sisältyy osatehtäviä. Ohjeet tehtävien tekemiseksi löytyvät moodlesta. Tehtävät ovat pakollinen osa kurssisuoritusta, ja niiden palauttaminen on edellytys kurssilla etenemiselle ja kurssin suorittamiselle. Tenttisuoritukset arvioidaan vain niiltä opiskelijoilta, jotka ovat palauttaneet kaikki tehtävät.

Kurssiin sisältyy myös ennakkotehtävä, johon ohjeet löytyvät kurssin moodle-alustalta (HALKAP01 Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen 2018 - 2019, https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=14326). Kurssimateriaaliin pääsee käsiksi palauttamalla ennakkotehtävän.

HUOM! Moodlen kurssiavain on HALKAP.

Kurssi tentitään sähköisenä tenttinä (luennot, itseopiskelumateriaali ja kurssikirjallisuus yhdessä).

Tentti on mahdollista tehdä 3.12.2018-11.1.2019 välisenä aikana.

Kurssi järjestetään myös keväällä, jolloin se on tarjolla sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille.