x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja
elias.pekkola[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2018 – 2.10.2018
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
Ti 4.9.2018 klo 12-16, Päät ls A1
Ti 11.9.2018 klo 12-16, JUHLASALI
Ti 18.9.2018 - 2.10.2018 viikoittain klo 12-16, Päät ls D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tässä luentototeutuksessa luennot suoritetaan sähköisessä tenttipalvelussa tehtävällä luentotentillä. Luentotentti on suoritettava 9.10.-23.10.2018 välisenä aikana. Uusintamahdollisuudet ovat avoinna 13.11.-27.11.2018 sekä 8.1.-22.1.2019.

Kirjallisuus tentitään omana tenttinään sähköisessä tenttipalvelussa aikavälillä 4.9.-31.12.2018. Kirjatentin uusintamahdollisuus on aikavälillä 28.1.-1.4.

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu luentotentin ja kirjatentin keskiarvosta. HUOM! Kurssi on kokonaisuudessaan suoritettu vasta, kun molemmat tentit on suoritettu hyväksytysti.

Oppimateriaalit

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanomat 2010.

TAI

1. De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

JA

2.Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004. (myös e-kirjana)

TAI

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana)

Lisätiedot

HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen -kurssin luentototeutus on tarkoitettu hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Sivuaine- ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat kurssin monimuotototeutuksessa (verkkokurssi Moodle-alustalla + tentti sähköisessä tenttipalvelussa), huomatkaa erillinen ilmoittautuminen. Monimuotototeutus alkaa 1.11.2018.