x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYTVA13 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välisen yhteyden sekä inhimillisen pääoman merkityksen organisaatioiden strategisena menestystekijänä. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, mitä on työhyvinvoinnin strateginen johtaminen, millaista on työhyvinvointia tukeva esimiestyö ja, miten työhyvinvointia voidaan organisaatiossa kehittää.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssivalinnassa huomioidaan seuraavat kiintiöt
- Johtamiskorkeakoulu: 80 paikkaa
- Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (ensisijaisesti työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma): 40 paikkaa
- Lisäksi kurssille voidaan valita muiden tiedekuntien opiskelijoita mikäli yllämainitut kiintiöt eivät tule täyteen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
Kirsi.Heikkila-Tammi[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2019 – 28.3.2019
Luento-opetus 16 tuntia
To 7.3.2019 - 28.3.2019 viikoittain klo 9.00-12.00, Päät ls D10a
To 4.4.2019 klo 9.00-12.00, Päät ls D10b, Tentti
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

luento- ja kirjallisuustentti

Oppimateriaalit

Luentokurssin kirjallisuus:

  1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Saatavilla e-kirjana.
  2. Kinnunen Ulla, Perko Kaisa, Virtanen Mervi. (2013). Esimiehen johtamistyylin yhteys työntekijän kokemaan työuupumukseen ja sairaana työskentelyyn. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 50 (1), 59-70. Saatavilla e-lehtenä.
  3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2016). Strateginen hyvinvointi 2016-tutkimusraportti. Kuudes kansallinen tutkimus strategisen hyvinvoinnin johtamisesta. Sähköinen materiaali saatavilla osoitteesta: http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf
  4. Kirjasta Skipton, L., Lewis, R., Freedman, A. & Passmore, J. (toim.) (2013). The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Leadership, Change and Organizational Development  luvut 8 (Leadership and Employee Well-being) ja 9 (Transformational Leadership and Psychological Well-being: The effects on Followers and Leaders). Saatavilla e-kirjana.

Lisätiedot

HUOM. Ei läsnäolovelvollisuutta. Luentokurssi on kuitenkin tarkoitettu aktiivisesti luennoille osallistuville opiskelijoille. Mikäli et pääse luennoille, suorita kurssi itsenäisesti sähköisenä kirjatenttinä 1.6.-15.9.2019 välisenä aikana. 

Kurssista on tarjolla myös VAIHTOEHTOINEN SÄHKÖINEN KIRJATENTTI kakkos- ja kolmosperiodin vaihteessa.

Kurssin voi sisällyttää seuraaviin kokonaisuuksiin:

Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi -teemakokonaisuus, Yrityksen johtamisen valinnaiset aineopinnot tai sivuainekokonaisuus