KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation sekä liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Lisäksi opiskelija tunnistaa palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Siiri Pöyhönen, Vastaava opettaja
Siiri.Poyhonen[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 31.7.2019
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Tentti, arvosana 1-5

Oppimateriaalit

1. Tienari, J. & Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum.

2. Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali.

Lisätiedot

Kurssin voi suorittaa II-IV periodeissa. Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Kurssi koostuu tehtävistä ja sähköisestä lopputentistä. Kurssin voi suorittaa kurssin aukioloaikana omassa tahdissaan. Kurssin suoritusohjeet ja suorittaminen tapahtuvat kurssin moodle-alueella.

HUOM Tutkinto-opiskelijat: Kurssi-ilmoittautuminen on auki 14.9.-14.10. Kurssille voi osallistua ilmoittautumisajan päätyttyä itserekisteröitymällä kurssin moodle-alueelle (www.learning2.uta.fi; KATJOP11 yrityksen johtamisen perusteet (myös avoin yliopisto), monimuoto-opetus), kurssiavain on johtorg1819

HUOM! Itserekisteröinti on mahdollista vasta 22.10. alkaen.
alkaen