x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATLAP21 Laskentatoimen perusteet (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää laskentatoimen osa-alueet ja osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää, mikä on laskentatoimen rooli yrityksessä, eri sidosryhmien päätöksenteossa sekä yhteiskunnassa laajemmin. Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteet, tuntee tilinpäätösasiakirjojen rakenteet ja osaa tulkita yritystoiminnan tavanomaisia taloudellisia tunnuslukuja. Opiskelija ymmärtää laskentatoimen roolin yritysjohdon päätöksenteon tukena ja osaa arvioida yrityksen kannattavuustavoitteita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hannele Mäkelä, Vastaava opettaja
Hannele.Makela[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2018 – 17.12.2018
Itsenäinen työskentely 135 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Kurssimateriaali on avoinna ajalla 22.10.2018 – 30.4.2019, ja kurssi on suoritettavissa tänä ajanjaksona tenttimällä (paperinen tentti, kolme tenttimahdollisuutta erikseen ilmoittettuina päivinä ajalla joulukuu – 4.3.2019).

Kurssi koostuu viikkokohtaisista luentotallenteista, luentomateriaalista, tehtävistä ja muusta aineistosta. Kurssi etenee opiskelijan omaan tahtiin eli materiaali on avoinna koko kurssin ajan.

Kurssiarviointi perustuu lopputenttiin. Lopputentti suoritetaan paperitenttinä erikseen ilmoitettuina ajankohtina.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.