x !
Arkistoitu opetusohjelma 2018–2019
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä, osa-alueita ja sisältöjä. Lisäksi kurssilla kehitetään keskeisten asiantuntijaksi kasvua tukevien avaintaitojen kehittymistä, kuten kriittistä ajattelua, tiedon soveltamista sekä ryhmätyöskentely- ja viestintätaitoja verkossa.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään erilaisiin markkinoinnin lähestymistapoihin, toimintaympäristöön ja markkinoinnin kilpailukeinoihin. Opintojaksossa tunnistetaan keskeiset markkinoinnin muutokseen vaikuttavat tekijät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ulla-Maija Sutinen, Yhteyshenkilö
Ulla-Maija.Sutinen[ät]uta.fi

Opetus

23.1.2019 – 31.5.2019
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 23.1.2019 klo 16-18, Päät ls A1, Aloitusluento (tämäkin luentokerta videoidaan)
Itsenäinen työskentely 133 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Itsenäinen suorittaminen, harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

  1. Kotler, Philip &Keller, Kevin L.: Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009 (tai uudemmat painokset 2012 tai 2016).
  2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Uusi viikkoteema avautuu aina keskiviikkoisin (6 viikkoa), jolloin näkyviin tulevat kyseiseen teemaan kuuluva videoluento, luennoitsijan käyttämät luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Teemat avautuvat III-periodin ajan ja kurssin tentti avataan sähköisessä tenttipalvelussa 28.2. Kurssi on kuitenkin mahdollista suorittaa myös hitaammassa tahdissa III–IV-periodien ajan, sillä kurssin tentti tenttipalvelussa tentittävänä toukokuun 2019 loppuun saakka.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.